cichy-mysliciel Casanova

Temat: Maz. Oddział ŻW jednostką specjalną ??
Według "ŻW" w sumie powstaną cztery oddziały specjalne żandarmerii - w Warszawie i Mińsku Mazowieckim, ale też w Gliwicach i prawdopodobnie w Poznaniu. Pierwszą z nowych formacji, która ma działać na terenie stolicy, będzie jednostka dowodzona przez płk. Włodzimierza Baranowskiego. Pułkownik to doświadczony oficer. Właśnie jemu podlega wojskowy odpowiednik Biura Ochrony Rządu. Warszawska jednostka ma być elitarnym oddziałem uderzeniowym liczącym kilkudziesięciu żołnierzy. W przeciwieństwie do GROM-u, oddział specjalny żandarmerii będzie przygotowywany do wspólnych działań z policyjnymi jednostkami. Taką współpracę już dziś dopuszcza ustawa o żandarmerii wojskowej. Umożliwi to wspólne odbijanie zakładników z rąk terrorystów lub działanie w sytuacjach podobnych do tej, z jaką policja zetknęła się w Magdalence. Zakończył się już nabór do oddziału i trwa szkolenie oparte na zasadach obowiązujących w formacjach specjalnych armii i służb specjalnych. "Mam nadzieję, że już pod koniec 2005 r. będziemy mogli włączyć się do systemu obrony Warszawy" - mówi komendant główny żandarmerii wojskowej, gen. bryg. Bogusław Pacek. Jako Żandarm w służbie zasadniczej/kandydackiej nie nastawiaj się, że pójdziesz do plutonu specjalnego...
Źródło: polska.mil.pl/forum/viewtopic.php?t=159Temat: Szmajdziński powołuje oddziały specjalne
Komandosi z policją Do 2007 roku w Żandarmerii Wojskowej powstaną cztery oddziały specjalne. W sumie będą liczyć dwa tysiące komandosów - zdecydował wczoraj minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński. Pierwsza taka jednostka zacznie działać w Warszawie w tym roku. Jej żołnierze będą mogli być użyci w działaniach antyterrorystycznych i do ochrony tzw. VIP-ów. Oddziały specjalne ŻW będą też jedyną formacją wojskową, która w ... obrony. Głównym zadaniem sił ŻW ma być jednak udział w misjach stabilizacyjnych za granicą. W 2005 roku powstaną dwa oddziały żandarmów-komandosów: w Mińsku Mazowieckim i Gliwicach. Pierwszy ma być włączony w struktury Europejskich Sił Żandarmerii, drugi będzie działał w ramach Wielonarodowego Batalionu ŻW Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ponieważ żandarmi w Polsce są wyposażeni głównie w pałkę, kajdanki i pistolet, na zakupy niezbędnego sprzętu dla...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=1789


Temat: Szmajdziński powołuje oddziały specjalne
Jak w temacie 1. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej - Warszawa. 2. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej - Gliwice<OeS ten się dopiero rozwija - są dwie kompanie manewrowe a docelowo do końca roku ma ich być cztery . 3. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej - Mińsk Mazowiecki<tam się wszystko jeszcze tworzy, ale podobno efekty już są są to Oddziały SpecŻandarmerii już istniejące a 4. będzie...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=1789


Temat: Dziki ochronią żandarmów
Za Życiem Warszawy: Dziki ochronią żandarmów Specjalne oddziały Żandarmerii Wojskowej dostaną samochody opancerzone. Przygotowaną dla żandarmerii wersję pojazdu dzik 2 nazwano od imienia komendanta głównego Bogusława Packa gutek. Pojazd wyposażono w karabin maszynowy, wyrzutniki granatów dymnych, instalacje antypożarowe oraz klimatyzację ze specjalnymi filtrami. Gutek zabiera sześciu żołnierzy . Pojazdy trafią do tworzonych teraz oddziałów żandarmerii, które będą służyć w misjach zagranicznych. Nasza żandarmeria w ciągu pięciu lat kupi 43 dziki, przy czym siedem żołnierze otrzymają do końca listopada. Produkuje je firma AMZ z Kutna, która w czerwcu zawarła kontrakt na dostawę 600 podobnych wozów dla armii irackiej. Polska policja wojskowa otrzyma także terenowe landrovery. Na razie oddział specjalny z Mińska Mazowieckiego uczy się obsługi wozów. Pod okiem policyjnych wykładowców ze Szczytna żandarmi ćwiczą też...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=7408


Temat: [Rzeczpospolita] Polska armia nie istnieje
oraz wyposażenie jednostek. M.in. wprowadzono do ŻW landrowery, ople vivaro i opancerzone „Dziki”. Wraz ze wzrostem zadań dwukrotnie zwiększył się też stan osobowy żandarmerii. Wniosek: SZ RP w rozsypce, stany osobowe...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=32957


Temat: Święto WP - Zajawka z 14.08 oraz zdjęcia z imprez w Łazienkach 15.08
No dobrze, oto zdjęcia. Będę wrzucał po dwa na post, to może część pójdzie na drugą stronę. Chronologicznie od czasu gdy dotarłem na imprezę: Na początku był pokaz działań specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy. Oddział wygląda tak: A wyciąga wstrętnych drani z samochodów tak:
Źródło: klubkm.pl/forum/showthread.php?t=5713


Temat: : Legiony Polskie - informacje ogólne
Przy okazji poszukiwania informacji na temat żandarmerii i policji znalazlem coś o żandarmerii legionowej . Dla Legionu Zachodniego sformowano w Krakowie konną Żandarmerię Polową. Jej komendantem został rtm. Robert Kunicki. A 11 września 1914 r. wprowadził opracowany przez siebie regulamin polskiej żandarmerii. Określił w nim przeznaczenie i zadania tej formacji. Z regulaminu wynikało, że Żandarmeria Polowa stanowi część składową Legionu, utworzoną na ... ustaw i norm prawa wojennego, - wykonywanie zadań specjalnych zleconych przez przełożonych (np. wywiadowczych, eskortowanie oraz doręczanie przesyłek i ludzi). Regulamin był pierwszym od czasu dekretu z 1816 r. polskim uregulowaniem organizacji i zadań żandarmerii. W Legionach Polskich formowanych w zaborze austriackim, oddziały żandarmerii formowano równocześnie z oddziałami ogólnowojskowymi. Było konieczne z dwóch względów. Po pierwsze istniała w tym czasie konieczność prowadzenia systematycznej działalności porządkowej; po drugie dążono do przeciwstawienia się przewidywanemu skierowaniu oddziałów żandarmerii austriackiej do tworzących się polskich formacji legionowych. Oddziały żandarmerii w Legionach początkowo nie miały wyodrębnionego własnego dowództwa, a ... a całą żandarmerię legionową zgrupowano w Warszawie i jej okolicach. Tej formacji nadano nazwę: Żandarmerii Polowej Wojska Polskiego. Latem 1917 r. nastąpił podział żandarmerii na dwie części. Jedną podległą Polskiemu Korpusowi...
Źródło: austro-wegry.info/viewtopic.php?t=182


Temat: Wrocław 11.2005
INFORMACJA PRASOWA Atak na pociąg. Dzisiaj, we Wrocławiu o godz. 12.30 na terenie PKP przy ul. Hubskiej, (na bocznicy kolejowej) odbyły się ćwiczenia pododdziałów antyterrorystycznych Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służb Ochrony Kolei ... udział m.in. * Policjanci SPAT z Wrocławia, Poznania, Łodzi, Krakowa, Opola, * Wydział Specjalny KSP w Warszawie, * Jednostka Specjalna Żandarmerii Wojskowej z Warszawy, * Grupy Interwencyjno-Operacyjne Straży Ochrony Kolei Komendy Głównej SOK w Warszawie, * Sekcja Lotnictwa Policyjnego Sztabu Policji KWP we Wrocławiu i Poznaniu, * Grupy Ratownictwa Wysokościowego Straży Pożarnej, * Grupy Ratownictwa Medycznego, * CBŚ KGP we Warszawie. W ... nadinsp. Henryk Tusiński, Dowódcza Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Ryszard Lakner, płk. Włodzimierz Baronowski Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, st. bryg. Jarosław Wojciechowski z-ca Komendanta Wojewódzkiego Straży pożarnej we Wrocławiu, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei w Warszawie Krzysztof Supa. Przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strategicznych (pracownicy wyższych uczelni we Wrocławiu). Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu asp.sztab. Ryszard Zaremba
Źródło: specops.com.pl/forum/viewtopic.php?t=682


Temat: 13 czerwca - Święto Żandarmerii Wojskowej
MON / 2006-06-08 Wręczenie sztandaru Oddziałowi Specjalnemu ŻW w Warszawie będzie kulminacyjnym punktem obchodów święta Żandarmerii Wojskowej. Jest to czwarty oddział formacji wyróżniony tym zaszczytem. Nie ma wątpliwości, że szesnasty rok istnienia ŻW upływa pod znakiem warszawskiej specjednostki. Msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego zainauguruje uroczyste obchody szesnastej rocznicy istnienia Żandarmerii Wojskowej. Po uroczystości religijnej w intencji formacji na placu marszałka ... wręczenie sztandaru warszawskiemu Oddziałowi Specjalnemu. Do tej pory sztandar – największe wyróżnienie dla jednostki w Wojsku Polskim – otrzymały: Oddział ŻW Garnizonu Stołecznego (1995 r.) oraz oddziały specjalne ŻW w Mińsku Mazowieckim i Gliwicach (2005 r.). Warszawski OSŻW istnieje od trzech lat i jest jedną z najszybciej rozwijających się jednostek Żandarmerii Wojskowej. Jego powstanie jest ściśle związane z przystosowaniem ŻW do nowego katalogu zadań, które wynikają z ciągłego procesu transformacji całych Sił Zbrojnych. – Wywodzimy się z istniejącego wcześniej Oddziału Ochrony Specjalnej przy Mazowieckim Oddziału Żandarmerii Wojskowej – wyjaśnia dowodzący jednostką od samego początku jej istnienia, płk Włodzimierz Baranowski. Sztandar ufundowało Miasto Stołeczne Warszawa, a jego rodzicami chrzestnymi będą była żołnierz Oddziału Specjalnego, chor. Ewelina Chudzińska, pełniąca obecnie służbę w Oddziale ŻW w Elblągu oraz Szef Sztabu zastępca komendanta głównego ŻW, płk Waldemar Gutt. PROGRAM obchodów święta Żandarmerii Wojskowej 13 czerwca 2006 w Warszawie 10.00 – msza św. w intencji formacji w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 12.00 – przysięga najmłodszego rocznika żołnierzy ŻW i wręczenie sztandaru Oddziałowi Specjalnemu ŻW w Warszawie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego 13.00-16.00 – pokaz działania oraz prezentacja sprzętu i pojazdów –...
Źródło: polska.mil.pl/forum/viewtopic.php?t=1928


Temat: żandarmeria wojskowa
proponuję poczytać http://www.iniejawna.pl/przepisy/mon/zandarm.html Zakres działania ŻW: Żandarmeria Wojskowa wykonuje zadania należące do jej zakresu działania w Siłach Zbrojnych oraz w stosunku do: * żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, * żołnierzy nie będących w czynnej służbie wojskowej w czasie noszenia przez nich mundurów oraz odznak i oznak wojskowych, * pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych, - w związku z ich zachowaniem się podczas pracy w tych jednostkach, - w związku z popełnieniem przez nich czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary, wiążącego się z tym zatrudnieniem, * osób przebywających na terenach lub w obiektach wojskowych, * innych osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, * osób nie będących żołnierzami, jeżeli współdziałają z osobami wyżej wymienionymi, w popełnieniu czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary albo też jeżeli dokonują czynów zagrażających dyscyplinie wojskowej albo czynów przeciwko zdrowiu lub życiu żołnierza albo mieniu wojskowemu, * żołnierzy sił zbrojnych państw obcych przebywających na terytorium RP oraz członków ich personelu cywilnego, jeżeli pozostają ... zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.10.2004 r. utworzono 3 oddziały specjalne ŻW stacjonujące w Mińsku Mazowieckim, Gliwicach i w Warszawie. W koncepcji tworzenia oddziałów specjalnych ŻW przyjęto następujące założenia: *...
Źródło: forum.tempra.org/viewtopic.php?t=13682


Temat: Żandarmeria Wojskowa, pytania, problemy, OSŻW ... itd
interweniować wobec cywilów - przypomniał komendant główny ŻW gen. dyw. Bogusław Pacek na seminarium "Polska Żandarmeria na tle innych policji wojskowych Europy". Po zmianach ustawowych ŻW może wspierać policję i podlegać jej w czasie działań. Nowe uprawnienia pozwolą dołączyć jej w przyszłości do EUROPEJSKICH SIŁ ŻANDARMERII powołanych przez Francję, Hiszpanię, Holandię, Portugalię i Włochy. Z myślą m.in. o tym powstają oddziały specjalne. ... powiedział generał "PZ". Nie ma też decyzji o lokalizacji czwartego OS. Eksperci ze służb spacjalnych zalecali, by oddziały stacjonowały na południu (Gliwice), w centrum (Warszawa-Mińsk Maz.) i na północy Polski. Jednostki nie ma jeszcze tylko na Wybrzeżu. Wzrasta udział ŻW w misjach zagranicznych. Foramcja przejęła od jednostek specjalnych ochronę polskiego kontyngentu w Afganistanie, a w połowie roku zastąpi "bordowe berety" w Bośni i Hercegowinie. Zwiększyła się też do 38 liczba żandarmów w VI zmianie PKW w Iraku. W poprzedniej było ich [b]25. PZDR SIVSON
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=4394


Temat: Żandarmeria Wojskowa, pytania, problemy, OSŻW ... itd
... o matko ... cóż za posty wyżej przeczytałem ... Mimo to - Wesołych Świąt Wspólne patrole Żandarmerii Wojskowej i Policji W związku ze zwiększonym zagrożeniem przestępczością pospolitą w okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Żandarmeria Wojskowa będzie pomagać Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wspólne działania Żandarmerii Wojskowej z Policją będą realizowane do dnia 15 stycznia 2007 r. na podstawie zarządzenia nr 186 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. (Monitor Polski nr 89 z dnia 20.12.2006 r. poz. 925).Na czas akcji Żandarmeria Wojskowa uprawniona jest m.in. do: ... wszystkich miast Polski wyszło ok. 1500 żandarmów. Patrole Żandarmerii koncentrować się będą na zabezpieczeniu dworców, węzłów kolejowych, osiedli mieszkaniowych, okolic centrów handlowych, a w okresie świątecznym miejsc odbywania się uroczystości religijnych. Żandarmi będą czuwać nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, przeciwdziałać kradzieżom, włamaniom, rozbojom, rozprowadzaniem środków narkotycznych. Podobnie jak podczas prowadzenia wcześniejszej akcji wspólnych patroli koordynatorem działań Policji i Żandarmerii są właściwi terytorialni komendanci wojewódzcy Policji. Odprawy patroli żandarmerii organizowane są w jednostkach Policji wspólnie z policjantami skierowanymi do służby. Podejmując interwencję w stosunku do osób cywilnych żołnierze żandarmerii działać oraz dokumentować czynności będą według zasad i procedur obowiązujących w Policji. Do miejsc szczególnie niebezpiecznych wysłani zostaną żandarmi z Oddziałów Specjalnych z Warszawy i Mińska Mazowieckiego. http://www.mon.gov.pl/art...?idartykul=2521 Kłaniam się SIVSON
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=4394


Temat: "Miał być zamach na Lecha Wałęsę"
w tym prezydencki Belweder. Przeciwko generałowi buntowano podwładnych, tajemniczy przedstawiciele MSW wizytowali NJW, w tym ośrodek w Arłamowie, a także specjalne obiekty przygotowane do kierowania państwem na wypadek wojny - Główne ... UOP-u Piotra Naimskiego - stan podwyższonej gotowości bojowej. Z relacji gen. Wejnera wynika, że płk Pęcko osobiście 3 czerwca śmigłowcem sprawdzał lądowiska dla helikopterów w okolicach m.in. Kancelarii Prezydenta. Do Warszawy ściągano jednostki NJW i zmobilizowano GROM. W pogotowiu znajdowały się dwie podgrupy uderzeniowe tej formacji wyposażone m.in. w granatniki przeciwpancerne. Specjalny oddział 50 żandarmów NJW wytypowano do zajęcia gmachów TVP. Wachowski:...
Źródło: polska.mil.pl/forum/viewtopic.php?t=2540


Temat: PKW w DR Konga. ZW w misji ONZ MONUC
MON / 2006-06-08 Unia Europejska, na prośbę Organizacji Narodów Zjednoczonych, przewiduje wysłanie około 2 tys. żołnierzy z misją wojskową na wybory prezydenckie w Demokratycznej Republice Konga (dawny Zair). Wybory odbędą się ... W tym składzie Polski Kontyngent Wojskowy będzie trzeci pod względem liczebności. Misja polskich żołnierzy przewidziana jest na okres do czterech miesięcy. Polski Kontyngent Wojskowy, po raz pierwszy w historii formacji, tworzyć będzie Żandarmeria Wojskowa (ŻW). PKW Kongo formowany jest na bazie oddziałów specjalnych ŻW w Gliwicach i Warszawie, natomiast Narodowy Element Wsparcia (zabezpieczenie logistyczne) wydzielony został ze składu 10 Brygady Logistycznej Wojsk Lądowych z Opola. W strukturze PKW przewidziano trzy pododdziały: pluton działań specjalnych z OSŻW Warszawa oraz dwa plutony manewrowe z OSŻW w Gliwicach. Ogółem w misji uczestniczyć będzie 130 żołnierzy, w tym 101 żandarmów. Do głównych zadań PKW należeć będzie: ochrona Dowództwa Sił UE w Kinszasie, ochrona lotniska N`Dolo w Kinszasie, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony personelowi międzynarodowemu ONZ i UE oraz współpraca ... specjalistycznych związanych z ochroną i obroną obiektów oraz z procedurami i technikami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa personelowi UE i ONZ. Polskim kontyngentem dowodził będzie ppłk Marek Gryga (specjalista z Oddziału Operacyjnego ... i masowe migracje ludności. DR Konga ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności niemowląt. Misja wojskowa będzie szansą na kres tego jednego z największych wstydów społeczności międzynarodowej, a decyzja Polski o skierowaniu...
Źródło: polska.mil.pl/forum/viewtopic.php?t=1927


Temat: GROM-owcy ochronią kazachskie pola naftowe
do opracowania systemu bezpieczeństwa budowanego właśnie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Kiedy powstanie, placówkę będą chronić byli komandosi. Od około dwóch lat byli żołnierze współpracują również z Grupą Lotos. Doradzają jej w sprawach bezpieczeństwa, szkolili straż graniczną i policjantów do ochrony obiektów paliwowych. Ucieczka wyszkolonych za grube pieniądze oficerów jednostek specjalnych do cywila to dla armii wielki problem. Przez długie lata ... osób zrezygnowało ze służby jednak w drugiej fali, kiedy minister Bronisław Komorowski obniżył pensje żołnierzom, a Sztab Generalny planował połączyć jednostkę z żandarmerią wojskową. Odejścia następnych kilkudziesięciu osób - w 2001 roku, 2003 i 2006 - były spowodowane próbami rozbicia GROM, planami włączenia oddziału wodnego jednostki do Marynarki Wojennej, oraz chaosem spowodowanym przez zmiany dowódców". "Chłopcy do rozbijania cegłówek" Komandosi odchodzili także ... atrakcyjnej oferty finansowej powodowały, że doświadczenia wielu cennych ludzi nie były przez wojsko wykorzystywane. Teraz nowy dowódca Wojsk Specjalnych gen. dyw. Edward Gruszka obiecuje, że ściągnie obecnych komandosów GROM do Dowództwa Wojsk Specjalnych i tworzonego Centralnego Ośrodka Szkolenia Sił Specjalnych. Liczy na to, że nie odmówią tam pracy. W tym celu opracowuje specjalny system finansowy. "Potwierdzam, iż w Dowództwie Wojsk Specjalnych prowadzone...
Źródło: polska.mil.pl/forum/viewtopic.php?t=3619