cichy-mysliciel Casanova

Temat: odwołanie do dziekana czy rektora ?
złożyć odwołanie, nie może już tego zrobić do organu, który zakończył swoją działalność. W prawidłowo sporządzonej decyzji Komisja Rekrutacyjna musi więc pouczyć kandydata o trybie, terminie, sposobie i adresacie wniesienia odwołania od swojej decyzji. Podsumowując: autor (założyciel) wątku powinien dokładnie przeczytać otrzymaną decyzję (choć w prawną możliwość wniesienia i rozpatrzenia odwołania należy wątpić, bowiem nie dopuszcza takiego postępowania - z wyjątkiem uchybień...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,245,46896375,46896375,odwolanie_do_dziekana_czy_rektora_.htmlTemat: LIST OTWARTY W SPRAWIE PATOLOGII W NAUCE !!!
Pole do falandyzacji które należy usunąć khmara napisał: > Rektor i Senat Uniwersytetu Gdańskiego zdecydowali, że uczelnia nie ujawni > dziennikarzom list osób, które z odwołania dostały się na Wydział Prawa ... rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawie przyjęcia na studia. 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez statut uczelni. Decyzję podejmuje rektor zgodnie z wnioskiem uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,32,12951752,12951752,LIST_OTWARTY_W_SPRAWIE_PATOLOGII_W_NAUCE_.html


Temat: Recenzje prof. Drewsa w prokuraturze
bez tej zgody nie wolno tego robić. Jasne? Reasumując jeżeli w czasie rekrutacji nie podano listy nazwisk to kandydat może odwołać się od decyzji komisji z powodu naruszenia procedury!! W sądzie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,72,90523342,90523342,Recenzje_prof_Drewsa_w_prokuraturze.html


Temat: drugi nabór na umk
powyższej decyzji masz prawo wnieść odwołanie. Termin odwołania jest 14 dni od daty doręczenia tego pisma - decyzji. Pismo to pewnie dostałaś za potwierdzeniem odbioru (ty lub ktoś z rodziny podpisał odbiór koperty z przesyłką). Osoby, które dostały dezyzje o przyjęciu mają teraz w określonym terminie doręczyć ORYGINAŁ świadectwa maturalnego. Jak w tym terminie nie dostarczą tego dokumentu, to jego (jej) miejsce jest wolne i wejdą osoby z listy rezerwowej i odwołań. Ważne jeszcze : w tym piśmie co dostałaś to pewnie również napisane jest, że odwołanie można wnieść w ciagu 14 dni ... (j.w.) ale do odwołania należy dołączyć ORYGINAŁ świadectwa maturalnego. Obejrzyj dokument jaki otrzymałaś i składaj odwołanie. Powodzenia
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,71,6988764,6988764,drugi_nabor_na_umk.html


Temat: Czego nauczy się sześciolatek w pierwszej klasie
Czego nauczy się sześciolatek w pierwszej klasie "W Warszawie już dziś mamy miejsca dla wszystkich pięciolatków w samorządowych przedszkolach". Kłamstwo! Moja pięcioletnia córka nie dostała się do przedszkola na Białołęce. Chyba, że chodzi o to, że jest dla niej miejsce na Mokotowie, ale ja nie mam możliwości dowozić dziecka. Na odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu dziecka nikt nie odpowiedział mimo, że zgodnie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,752,99557155,99557155,Czego_nauczy_sie_szesciolatek_w_pierwszej_klasie.html


Temat: Trzeba pokazać listę przyjętych na Wydział Prawa
Mądrze mówisz Leszku... Co do komentarzy Maattiego: decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia wyższe to jakby nie było decyzja administracyjna od której w świetle obowiązującego przysługuje odwołanie. Luz decyzyjny jakim...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,57,15744694,15744694,Trzeba_pokazac_liste_przyjetych_na_Wydzial_Prawa.html


Temat: jak napisać odwołanie
jak napisać odwołanie Witam Dziewczyny, jak się pisze odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. Czy należy ją napisać odręcznie na papierze podaniowym, czy można na komputerze, jak zacząć "Szanowni...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,37220235,37220235,jak_napisac_odwolanie.html


Temat: Nie przyjęli syna do przedszkola - czy słusznie?
Odwołanie piszesz do dyrektora przedszkola (odwołujesz się w związku z decyzją o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola - a ta już została podjęta, jak rozumiem). W czerwcu, jak się zwolnią ew. jakieś miejsca, dyrekcja rozpatruje podania (odwołania rodziców) i na podst. kryteriów przyjętych przez placówkę przeprowadza tzw. rekrutację dodatkową. Mój syn ( w Krakowie) nie został przyjęty do przedszkola w pierwszej rekrutacji pomimo, że do przedszkola uczęszcza obecnie starsza córka, oboje pracujemy ( zaświadczenia z zakładu pracy), przedszkole jest najbliżej miejsca zamieszkania - miał za mało punktów wg kryteriów ustalonych przez Urząd Miasta. Na drugi dzień po ogłoszeniu wyników zaniosłam odwołanie. Po zakończeniu okresu podpisywania umów ( 30 .IV) okazało się, że 2 osoby zrezygnowały. Przeprowadzono rekrutację dodatkową i syn został przyjęty do przedszkola, także nie ma na co czekać, tylko trzeba biec do przedszkola z odwołaniem - do dyrektora, bo, jak w przypadku rekrutacji podstawowej wytyczne są wyznaczane odgórnie i np. w Krakowie obowiązuje rekrutacja elektroniczna do wszystkich przedszkoli, tak przy rekrutacji dodatkowej decyzję podejmuje dyrektor i powołana przez niego komisja. Pozdrawiam i życzę powodzenia!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,95297976,95297976,Nie_przyjeli_syna_do_przedszkola_czy_slusznie_.html


Temat: Odwołanie.
zawsze wydruk lepiej wygląda jak sie zabrać do tego: 1. w decyzji o nieprzyjęciu przedszkole musiało podać powód 2. dzwonisz do kuratorium i do urzedu miasta i podajesz im ten powód, a także prosisz, żeby ci powiedzieli, czy powód jest zgody z przepisami, czy niezgodny, dokładnie sobie zapisz, z jakimi przepisami jest niezgodny 3. piszesz odwołanie podając że jest niezgodne z przepisami, podajesz te przepisy; treśc np. taka: ODWOŁANIE W związku z otrzymaniem w dniu ....decyzji o nieprzyjęciu mojego dziecka XY do przedszkola nr ...z powodu ...... skadam odwołanie od tej decyzji. UZasadnienie Decyzja o nieprzyjeciu dziecka do przedszkola jest niezgodna z nast przepisami: .......... Wnoszę o: ponowne rozpatrzenie podania o przyjecie dziecka do przedszkola 4.najlepiej wysyłasz odwołanie do wiadomości kuratorium i urzędu miasta...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,95541432,95541432,Odwolanie_.html


Temat: Lista rezerwowa, odwołanie.
Zaczełam od: Chciałabym złożyć odwołanie od decyzji nieprzyjecia mojej córki ... do przedszkola nr .... Opisałam sytuację, że oboje pracujemy, starsza córka w przedszkolu I wyboru. Ze chciałabym znać jasne kryteria ... że tu będzie chodzić ateraz co mu powiesz. Ja boje sie pytania córki dlaczego. Przedszkole to nie przechowalnia. Ze niewyobrażam sobie rozwożenia dwójki dzieci do dwoch różnych przedszkoli. Pozdrawiam Dorota
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,78204847,78204847,Lista_rezerwowa_odwolanie_.html


Temat: Nowy komunikat w sprawie rekrutacji - Warszawa
"Rodzicom dzieci, które zostały wstępnie zakwalifikowane, ale nieprzyjęte do przedszkola, przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora przedszkola do burmistrza dzielnicy" - wydaje mi się, że dotyczy to sytuacji o których pisałam w innym poście. Dyrektorzy skrupulatnie analizują dokumenty przyjętych dzieci. I jeżeli wykryją nieprawidłowości (oszustwa) to decydują, że dziecko nie zostanie przyjęte i w to miejsce przyjmą inne. Myślę, że odwołań od ... w kilku przedszkolach odpadło kilkoro dzieci w wyniku weryfikacji dokumentów. W innych dzielnicach napewno też takie sytuacje będą miały miejsce.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,78484992,78484992,Nowy_komunikat_w_sprawie_rekrutacji_Warszawa.html


Temat: Pomocy-jak się pisze odwołanie!
Znalazłam przykładowe - takie Odwołanie od decyzji Dyrektora Przedszkola nr 1 „Promyk” w Kątach Wrocławskich Wnoszę o zmianę decyzji Dyrektora Przedszkola nr 1 „Promyk” w Kątach Wrocławskich z dnia 15.05.2007 r. w sprawie nieprzyjęcia Kamila Głosmającego do I oddziału przedszkolnego w ten sposób, aby w powyższej sprawie wydać decyzję pozytywną. Uzasadnienie Zgodnie ze Statutem Przedszkola nr 1 „Promyk”, zapisy na nowy rok przedszkolny dokonywane są w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. Wnioski w tej sprawie należy składać do dnia 30 kwietnia. Wniosek w sprawie przyjęcia mojego syna złożyłem 27 kwietnia, wskazując w nim, że jestem ojcem samotnie wychowującym dziecko i dołączając na potwierdzenie tej okoliczności odpis aktu zgonu matki dziecka. Według kryteriów przyjęć dzieci do Przedszkola nr 1 „Promyk”, zapisanych w Statucie, pierwszeństwo mają dzieci, które wychowywane są tylko przez jednego z rodziców. Ponieważ w mojej sprawie nie uwzględniono wskazanego kryterium, niniejsze odwołanie jest zasadne i jako takie zasługuje na uwzględnienie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,78679535,78679535,Pomocy_jak_sie_pisze_odwolanie_.html


Temat: Jak się pisze odwołanie i czy to coś da?
Jak się pisze odwołanie i czy to coś da? jak w tytule... Czy istnieje gotowy wzór odwołania od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola? Czy może to się pisze w dowolnej formie? Czy trzeba podawać powody, dlaczego mi zależy właśnie na tym konkretnym przedszkolu? No i czy po takim odwołaniu Dyrektor może mi dziecko przyjąć "ponad stan" przyjętych dzieci ?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,40071715,40071715,Jak_sie_pisze_odwolanie_i_czy_to_cos_da_.html


Temat: rekrutacja-UAM Poznan -wymagane dokumenty
kandydata tego dokumentu komisja nie wymagała, ten (w przypadku decyzji negatywnej) może złożyć odwołanie. A w wyciągu z uchwały Senatu jak wół stoi: "Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi odwołanie (...). Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale." Jak wyjaśnił mi kuzyn, postępowanie niezgodne z uchwałą Senatu (w tym przypadku podejmowanie decyzji na podstawie niekompletnej dokumentacji) jest podstawą do wniesienia odwołania, a nawet do skutecznego zaskarżenia decyzji o nieprzyjęciu na studia (niezależnie od tego, czy sam świadectwo pozostawiłem, czy też odmówiono mi jego przyjęcia). I to właśnie jest ten plus sytuacji kandydatów nie przyjętych na studia. Mam nadzieję, że z tej możliwosci nie będę musiał korzystać. Mosiniak
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,245,45025142,45025142,rekrutacja_UAM_Poznan_wymagane_dokumenty.html


Temat: odwolanie od decyzji nieprzyjecia na studia
odwolanie od decyzji nieprzyjecia na studia zabraklo mi 1 pkt do przyjecia na studia i chcialabym napisac odwolanie. jak sie je pisze, tzn czy powinno ono byc w formie podania z uargumentowana decyzja o odwolaniu? z gory dziekuje za odpowiedz
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,245,27172612,27172612,odwolanie_od_decyzji_nieprzyjecia_na_studia.html


Temat: LIST OTWARTY W SPRAWIE PATOLOGII W NAUCE !!!
daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez statut uczelni. Decyzję podejmuje rektor zgodnie z wnioskiem uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,32,12951752,12951752,LIST_OTWARTY_W_SPRAWIE_PATOLOGII_W_NAUCE_.html


Temat: Nasz komentarz
części. > Kandydat może odwołać się od oceny pracy pisemnej do przewodniczącego komisji > rekrutacyjnej w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników. Np. jeżeli uważa, że egzaminator się pomylił sprawdzając pracę pisemną albo licząc punkty. W sumie istotne, ale nie dla obecnej dyskusji. To jest odwołanie od oceny. > § 21 > Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do uczelnianej komisji > rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o nieprzyjęciu na studia. To jest odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu na studia mimo uzyskania oceny pozytywnej na egzaminie. > § 22 > Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Rektor UG. I to jest bardzo ważne. To w końcu kto przyjmuje na studia? Kto ma faktycznie prawo zmienienić wcześniejszą decyzję komisji? > Na podstawie tego regulaminu nie wiem, ktora z tych komisji > decyduje o przyjeciu na studia w trybie odwolania. Uczelniana. > Z tego regulaminu wynika > tez, ze nie ma zadnych okreslonych zasad przy ocenie, kto w trybie odwolania ma > pierwszenstwo w przyjeciu. Oddano to do oceny uczelnianej komisji > rekrutacyjnej, w ktorej sklad z pewnoscia wchodza reprezentanci wszystkich > wydzialow i to zapewnie oni decyduja kto bedzie przyjety. Ostatecznie decyduje Rektor. > Zgaduje, ze jesli nie > ma jasno okreslonych kryteriow przyjecia na podstawie odwolania, to o przyjeciu > nie decyduja...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,57,15744344,15744344,Nasz_komentarz.html


Temat: Trzeba pokazać listę przyjętych na Wydział Prawa
Gdyby chodziło o standardowe odwołanie to nie można tu rozważać innych przyczyn wydania takiej a nie innej decyzji, niż w pierwszej instancji. A więc odwołanie, bo komuś źle policzono punkty jak ... niejasnego w tych artykułach? Jak to: "szargać opinię"? Jak ktoś córeczkę przyjmuje z odwołania to sam szarga - napisanie o tym w gazecie nie jest szarganiem, bo nie da się zszargać ... podanie do publicznej wiadomości faktu, że córka rektora publicznej uczelni utrzymywanej z publicznych pieniędzy została na tą uczęlnie przyjęta z odwołania, ma popsuć dobre imię tej córki? Moim zdaniem to dobre...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,57,15744694,15744694,Trzeba_pokazac_liste_przyjetych_na_Wydzial_Prawa.html


Temat: Trzeba pokazać listę przyjętych na Wydział Prawa
[akt administracyjny] o przyjeciu lub nieprzyjeciu kandydata na studia. Decyzja ta wydawana jest na wniosek uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Wydaje ja prorektor. > Do rektora trafiaja zapewne takze bezposrednio zainteresowani. Wowczas rektor > nie wpisuje sam na jakas liste kandydata, ale kazdorazowo przedstawia to > odwolanie odpowiedniemu czlonkowi komisji i dopiero po uzgodnieniu z nim > odwolanie zostaje uwzglednione lub nie. Obecnie wszystko odbywa sie za posrednictwem biura rekrutacyjnego. O odwolaniu decyduje cala komisja. > Za moich czasow tez najwiecej do powiedzenia mial prorektor i to on przyjmowal > interesantow proszacych o uwzglednienie odwolania. Nadal tak jest. Z ta roznica iz obecnie prorektor nie spotyka sie z osobami ubiegajacymi sie o przyjecie na studia z odwolania.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,57,15744694,15744694,Trzeba_pokazac_liste_przyjetych_na_Wydzial_Prawa.html


Temat: odpowiem na pytania o przedszkolach - dyrektor
czy istnieje jakis wzor odwolania od decyzji o nieprzyjeciu dziecka do przedszkola ? sprawa jest dosc pilna, wiec bede wdzieczna za szybka odpowiedz
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,20083201,20083201,odpowiem_na_pytania_o_przedszkolach_dyrektor.html


Temat: Odwołanie.
Odwołanie. Jak napisać odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola? Czy to ma być napisane odręcznie czy jak?W ogóle jestem zielona na ten temat.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,95541432,95541432,Odwolanie_.html


Temat: czy mozna odwołanie do innego przedsz. niz ......
Odwołujesz sie od DECYZJI o nieprzyjeciu przez konkretne przedszkole, składasz więc odwołanie do konkretnego przedszkola. Składając odwołanie masz szanse na przyjęcie dziecka także do innych przedszkoli, w których bedą wolne miejsca....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,60703229,60703229,czy_mozna_odwolanie_do_innego_przedsz_niz_.html


Temat: "zasady" przyęcia do przedszkola...:(
Wyciąg z regulaminu gdańskich przedszkoli: W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor przedszkola. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w skład której wchodzą: Dyrektor przedszkola – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Komisja Kwalifikacyjna, przyjmując dzieci do przedszkola kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym: do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, dzieci matek lub ... oraz innymi niżej wymienionymi kryteriami: dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym oraz ich rodzeństwo, dzieci obojga rodziców pracujących, dzieci, które korzystać będą z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami), dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci), dzieci zamieszkałe na terenie dzielnicy, w której znajduje się przedszkole. Tryb postępowania Komisji Kwalifikacyjnej: posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie ustalonym w harmonogramie, komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami ujętymi w pkt 6 niniejszego regulaminu, w sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący, komisja przygotowuje protokół podsumowujący posiedzenie oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice prawni opiekunowie mogą złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora Przedszkola w terminie do 20 kwietnia 2007 r. Dyrektor Przedszkola rozpatruje złożone odwołania i przesyła zainteresowanym rodzicom pisemną odpowiedź z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania. Decyzja Dyrektora Przedszkola jest ostateczna.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,62886562,62886562,_zasady_przyecia_do_przedszkola_.html